איך מתפללים?

למד איך מתפללים שלב אחר שלב...

במאמר זה נעסוק בחלק הפרקטי של התפילה,
>> להסבר על מהות התפילה לחצו כאן .
>> יש שאלות ? של מייל info@tefilah.co.ill
>> לקבלת באור המילים, תוכלו לבחור בתפריט פירוש התפילה.

התפילה מורכבת משלושה נושאים עיקריים
1. שבח לבורא עולם.
2. בקשה (בקשות אישיות ובקשות על כלל ישראל).
3. הודיה על החסדים שה' עשה איתנו.בעבר, אנשים התפללו תפילה אישית של בקשות, ועיקר חיוב התפילה היה בהקרבת קורבן בבית המקדש. אנשי כנסת הגדולה, התקינו נוסח תפילה ובמהלך הדורות נוספו לתפילה פיוטים רבים.

סדר התפילה היומי י
ש 3 תפילות מרכזיות ביום: *שחרית, *מנחה *ערבית. בשבת חג וראש חודש מוספים לאחר שחרית וקריאת התורה את "תפילת מוסף" תקנת התפילות הייתה כנגד הקרבנות היומיומיים הקבועים בבית-המקדש, תפילת שחרית כנגד קרבן תמיד של שחר, תפילת מנחה כנגד קרבן תמיד של בין-הערביים, ותפילת ערבית בשל ההלכה לומר קריאת שמע גם בערב ותפילה בסיום היום בשל כך בשבתות ובחגים בהם היה בקביעות קרבן מוסף מוסיפים תפילה כנגדו – תפילת מוסף. (זו הסיבה שבחנוכה ובפורים למרות היותם ימי שמחה והודיה אין תפילת מוסף מאחר ובהם לא היה קרבן מוסף)


עמוד השדרה של כל אחת מהתפילות הן בימי חול והן בשבת וחג הינה תפילת שמונה עשרה, תפילה זו נאמרת בלחש ובעמידה כאשר המתפלל מכוון פניו לכיוון ירושלים הקדושה כנגד עולם האצילות

חלקי התפילה

1. ברכות השחר

בקימה בבוקר - ברכות השחר: מודה אני, ברכת נטילת ידיים ועוד. אותם כדאי להגיד לאחר ההשכמה. (נהוג ליטול ידיים לפני שאומרים את הברכות. את "מודה אני" מותר להגיד לפני שנטלו ידיים כי אין בו שם השם)

2. הנחת תפילין

בימות החול בתפילת שחרית גברים ונערים מגיל בר מצוה מניחים תפילין. מי שלא הספיק להניח בשחרית יכול להניח עד שקיעת החמה. להלן סדר הנחת תפילין

3. פיטום הקטורת וקורבנות

כפי שביארנו, כיום התפילה מהווה תחליף לקורבנות בבית המקדש. שבחרית פרשת עקידת יצחק וקורבנות - הזכרת טקס הקרבת קורבנות בבית המקדש. אין חובה לנשים להגיד במנחה מוסיפים מספר פסוקים

4. קדיש וקדושה

קטעי תפילה בארמית הנאמרים במהלך כל התפילות ובאופנים שונים : להבדיל בין קטעי תפילה, בסיום לימוד, לעילוי נשמת הנפטר

5. פסוקי דזמרה

ברכות השבח- פרקים ומזמורים בשבח הבורא, חלקם מספר תהילים.כנגד עולמינו-עולם העשייה ברכות השבח נאמרים בישיבה למעט: הברכה שלפניהם "ברוך שאמר והיה העולם...", "ויברך דוד" והברכה שבסיומם "ישתבח שמך מלכנו".

6. ברכת המאורות

ברכת המאורות- תאור פלאי הבריאה היקום והמאורות.

7. קריאת שמע

קריאת שמע- קבלת עול מלכות שמים, קטע חשוב בתפילה, שיש מצווה מהתורה להגיד אותו פעמיים ביום, יש להקפיד לאומרו מילה במילה בנוסף לפני השינה אומרים קריאת שמע בצרוף ברכת המפיל ומזמורים

8. תפילת שמונה עשרה

תפילת העמידה מורכבת מ- 18 ברכות ביום חול ו-7 ברכות בשבת. מתפללים בלחש בעמידה וברגליים צמודות כשהגוף מופנה לכיוון ירושלים. בתפילת העמידה משתחוים ארבע פעמים. ניתן להוסיף בקשות אישית בברכת שומע תפילה ותפילה עבור החולה בברכת רפאינו

9. חזרת הש"ץ

לאחר התפילה חוזר החזן את התפילה בקול רם הקהל מצטרף באמירת קדושה ומודים דרבנן. בשבת וחג מוסיפים לחזרת השץ פיוטים רבים

10. תחנון

ולאחר מכן אומרים תחנון-נפילת אפיים (למעט בימי חג ובחלק מתפילות ערבי חג) מזמור אשרי יושבי ביתך למנצח ו"ובא לציון" ואחריהם קדיש שבו מוסיפים בקשת תתקבל צלותהון (תפילות) ובעותהון (בקשות) דכל בית ישראל כסיום לתפילת העמידה.

8. עלינו לשבח

פרקי סיום התפילה שהם שיר של יום – פרק תהילים המיוחד לכל יום, אין כאלוקינו ופיטום הקטורת, ועלינו לשבח. אגב כדי להוכיח על חשיבות תפילת עלינו לשבח היא נאמרת מלבד בסיומי תפילות גם במרכז תפילת מוסף בימים הנוראים.

9. תוספות לשבת וחג

בכניסת שבת אומרים קבלת שבת, לאחר מכן מתפללים מעריב ואומרים ויכולו השמיים. בסעודה עושים קידוש (ושרים זמירות) בשבת בבוקר מתפללים שחרית, קוראים בתורה את פרשת השבוע, ומתפללים מוסף מיוחד בצאת השבת אומרים מעריב ליום חול עם תוספת ברכת המבדיל. בתפילות שבת וחג מוספים פיוטים רבים, לכל פיוט ניגון המיוחד לכל עדה ועדה.
מחפש חומר בנושא תפילה וברכות

תפילת שחרית

תפילת שחרית מחולקת לכמה קטעים והיא הארוכה שבתפילות: 1. בקימה בבוקר - ברכות השחר: מודה אני, ברכת נטילת ידיים ברכות התורה, אדון עולם, יגדל הנותן לשכוי יהי רצון ועד. 2. לגברים ברכות הציצית והנחת תפילין 3. פרשת עקידת יצחק וקורבנות עד כאן מעיין הקדמה לתפילה ומכאן תפילת שחרית עצמה המחולקת ל-4 חלקים כנגד ארבעת העולמות המוזכרים בתורת הקבלה 4. ברכות השבח- פרקים ומזמורים בשבח הבורא, חלקם מספר תהילים.כנגד עולמינו-עולם העשייה 5. ברכת המאורות- תאור פלאי הבריאה היקום והמאורות. כנגד עולם היצירה. 6. קריאת שמע- קבלת עול מלכות שמים- כנגד עולם הבריאה 7. תפילת שמונה עשרה כנגד עולם האצילות. לאחר התפילה חוזר החזן את התפילה בקול רם ולאחר מכן אומרים תחנון-נפילת אפיים מזמור אשרי יושבי ביתך למנצח ו"ובא לציון" ואחריהם קדיש שבו מוסיפים בקשת תתקבל צלותהון (תפילות) ובעותהון (בקשות) דכל בית ישראל כסיום לתפילת העמידה.

תפילת מנחה

תפילה זו כוללת את המזמור אשרי יושבי ביתך ולאחר מכן תפילת שמונה עשרה חזרת הש"ץ קדיש עם תוספת "תתקבל" ועלינו לשבח לסיום הסיבה לחזרת התפילה בקול ע"י החזן נתקנה בזמן חז"ל בהם לא היו סידורים ורבים לא ידעו את התפילה בעל-פה ולכך נועדה החזרה כדי להוציאם ידי-חובת תפילה, גם בימינו בהם כל אדם מתפלל בלחש אסור לדבר בזמן שהחזן חוזר התפילה אלא להקשיב ולענות אמן אחר כל ברכה

תפילת ערבית

תפילה זו כוללת קריאת שמע, ותפילת שמונה עשרה בתפילה זו החזן אינו חוזר כבשחרית ומנחה מאחר והיא לא תוקנה כחובה כנגד קרבנות נשים אינם חייבות בתפילת ערבית, אך מותר וזו זכות להתפלל

הסבר על תפילת העמידה - לחש:

תפילת העמידה מכונה תפילת שמונה עשרה מפני שביום חול כוללת 18 ברכות, בשבתות וחגים התפילה כוללת את 3 הברכות הראשונות הקבועות 3 האחרונות הקבועות ובאמצע ברכות מיוחדת ליום השבת/חג. במוצאי שבתות וחגים מוסיפים בברכת "אתה חונן" את "אתה חוננתנו" לשם הבדלה בין הקודש לחול ולכן אם חל חג במוצאי שבת או שבת במוצאי חג לא מוסיפים זאת.

תפילת שמונה עשרה של לחש נאמרת בעמידה. לפני התפילה יש לפסוע שלוש פסיעות אחורה ולחזור קדימה. לאחר מכן עומדים ברגליים צמודות במהלך כל התפילה עד לסיום. בתחילת התפילה משתחווים ע"י כיפוף מועט של הברכיים והטיית הגוף מהמותניים קדימה עד שיגיעו הפנים מעט מעל החגורה צורת השתחוויה זו נעשית גם בסיום הברכה הראשונה ובשתיהן יש להתכופף באמירת "ברוך" ולהזדקף לפני אמירת שם ה'.

גם בתחילת מודים משתחווים ובסיומה באמירת ברוך... הטוב שמך ולך נאה להודות.

בסיום התפילה מתכופפים פוסעים שלוש פסיעות אחורה מטים את הגוף לצד שמאל ואומרים עושה שלום במרומיו מטים לימין ואומרים הוא יעשה שלום עלינו משתחווים קדימה ואומרים ועל כל ישראל ואמרו אמן לאחר מכן מזדקפים ומחכים כחצי דקה ופוסעים קדימה בחזרה.

כאשר מתפללים בבית הכנסת, שליח הציבור חוזר בקול על תפילת העמידה והקהל מצטרף אליו בקטעים מסוימים רצוי לעמוד בזמן החזרה. ובעיקר באמירת קדושה וברכו. תפילת העמידה נאמרת בשחרית מוסף מנחה וערבית. אסור למתפלל לדבר לקרוץ ולרמוז בזמן תפילה. יש להיזהר לא לשבת לפני או בד' אמות ( 2.40 מטר) של המתפלל שמונה עשרהיש להתפלל שמונה עשרה כשהפנים לכיוון ירושלים (תושבי מרכז הארץ מתפללים לכיוון מזרח)

וכאשר נמצאים בירושלים מתפללים לכיוון העיר העתיקה.

כאשר נמצאים במקום לא מוכר ולא יודעים מה הכיוון של ירושלים מותר להתפלל גם אם לא יודעים

"והעיקר שיכוון ליבו לאביו שבשמיים"

זמני התפילה

תפילת שחרית- מעלות השחר עד חצות היום (בקיץ 1.00 בצהרים בחורף 12.00 משוער – זמן קריאת שמע מסתיים קודם לכן תפילת מנחה- ממעט אחר חצות היום ועד שקיעת השמש תפילת ערבית- מצאת הכוכבים (לילה) ועד חצות הלילה

הוספות לתפילה

קריאת התורה -בשבתות, חגים, ראש חודש, ימי שני וחמישי. מוציאים ספר תורה וקוראים, קטע המיוחד לאותו יום. הקריאה נעשית לאחר תפילת שחרית, (ובשבת גם במנחה לפני תפילת שמונה עשרה) בשבת בבוקר קוראים את "פרשת השבוע".

תפילות שבת וחג

בליל שבת מוסיפים בעמידה במקום הברכות האמצעיות את פרק ויכולו כאמירת קידוש (לא במקום הקידוש על היין שלפני הסעודה) ובקשה על השבת ומנוחתה. בשחרית ובמנחה מוסיפים רק בקשה על השבת שמשתנה בכל תפילה. בחגי פסח שבועות וסוכות ההוספה מענייני החג ודומה בשלושתם למעט הזכרת שם החג בימים הנוראים ההוספה בתפילות העמידה מכילה מלבד בקשות והזכרות החג גם פיוטים והסיבה לכך היא העניין המיוחד להתפלל על השנה החדשה שתהיה טובה מלבד זאת במוסף ראש השנה מוסיפים שלוש ברכות מיוחדות הנקראות מלכויות, זיכרונות, ושופרות. ונרחיב בהן בע"ה בענייני ימים נוראים.

סדרת ספרים להעמקת הידע בתפילה

פירוש התפילה

רוצה ללמוד עוד? סדרת ספרים על התפילה מתאים למורים מרצים, חוזרים בתשובה ובנוסף חוברות מיוחדות לתלמידים צעירים

למידע נוסף »